Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 4
» Maksymalna wielkość załączników: 25 MB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.jpg, .mp4, .png, .zip, .rar, .txt, .pdf, .dxf, .dwg, .sldprt, .sldasm, .slddrw, .log, .tewzip, .svg, .smg, .3dxml, .xt, .xb

Zamknij okno